Voksenlærling

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

For ledige:

For ledige gælder,  at alle uddannelser efter lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser er tilskudsberettigede.

For beskæftigede:

Gælder det fortsat, at uddannelsen skal være opført på listen over erhvervsuddannelser, hvor arbejdsgiveren kan få tilskud, den såkaldte 'positivliste'.

I forhold til de nye regler, er hovedreglen, at virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders ledighed - og faglærte ledige med mindst 12 måneders forudgående ledighed - kan få det nye forhøjede tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden - hvis udd. står på positivlisten kan faglærte ledige få det forhøjede tilskud efter 6 måneder.  

Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede er også omfattet af ordningen, men tilskuddet til virksomheden på 30 kr. i timen.

Yderligere oplysninger:

  • Lærlingen skal være fyldt 25 år på det tidspunkt, uddannelsen påbegyndes
  • Tilskudsperioden er 2 år - dog op til 4 år for unge mellem 25 og 29 år, som kommer fra ledighed
  • Der kan kun gives tilskud til SOSU-elever, der ikke har krav på voksenelevløn efter overenskomsten
  • Uddannelsen skal stå på positivlisten for tilskud til voksenlærlinge på det tidspunkt, uddannelsesaftalen indgås
  • Udfyld ansøgningsskema om voksenlærling i boksen Mere info og send det til jobcentret i den kommune, hvor lærlingens praktiksted ligger
  • Ansøgningen skal vedlægges kopi af den underskrevne uddannelsesaftale

Se mere om uddannelserne, trin og specialer på www.ug.dk

Kontaktinfo

Tove Mortensen
Fagspecialist
Tlf.: 96285026
Send e-mail til jobtm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.