Seniorjob

Hvad er seniorjob? Og hvem kan få det?

Hvis du er født 1.7.1955 eller senere, og din ret til dagpenge udløber 5 år før du opnår ret til efterløn, har du ret til seniorjob, hvis du har ret til efterløn, når efterlønsalderen indtræder.

Det er en forudsætning for at få et seniorjob, at du fortsat er medlem af en a-kasse og betaler efterlønsbidrag, uanset om du ikke får udbetalt ydelser fra a-kassen.

Hvis du er født før 1. januar 1955, og du mister dagpengeretten efter du er fyldt 55 år, så har du fortsat ret til dagpenge frem til du kan gå på efterløn så snart efterlønsalderen indtræder.

Du skal søge kommunen om seniorjob

Du skal selv søge kommunen om et seniorjob. A-kassen skal ikke give kommunen besked om det.

Du skal sende sin ansøgning om et seniorjob, så den er modtaget i kommunen senest 2 måneder efter dagpengerettens udløb. Du kan tidligst søge om seniorjobbet 3 måneder før dagpengerettens udløb.

Ansøgning om ansættelse i seniorjob skal sendes til:

Herning Kommune, HR-afdelingen, Torvet 1, 7400 Herning

Du kan tidligst begynde i et seniorjob, når dagpengeretten er udløbet, og du skal senest begynde i jobbet 2 måneder efter dagpengerettens udløb.

Det er kommunen, som fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med den enkelte - bl.a. under hensyn til kvalifikationer og interesser. Løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige eller tilsvarende for lignende arbejde.

Hvis seniorjobbet nedlægges, skal kommunen skaffe dig et nyt seniorjob, ligesom du har ret til kompensation fra kommunen, hvis et seniorjob ikke fremskaffes til tiden.

Rådighed og seniorjob

Når du er i seniorjob, har du præcis den samme pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som hvis du var fuldt ledig. Det vil sige:

  • Du skal stå til rådighed for formidlet arbejde
  • Du skal stå tilmeldt Jobcentret og have et CV på Jobnet
  • Hvis du afslår et rimeligt, ordinært arbejde, som Jobcentret har formidlet, ophører seniorjobbet
  • Hvis du ikke kan gå på efterløn, fx hvis du melder dig ud af a-kassen eller undlader at betale efterlønsbidrag, ophører seniorjobbet
  • Du kan afskediges fra seniorjob efter de almindelige ansættelsesretlige regler, hvis du misligholder ansættelsesaftalen
  • Da der er tale om arbejde med tilskud fra det offentlige, tæller timerne ved seniorjob ikke med til at genoptjening af ny dagpengeret.

Fra seniorjob til efterløn

Seniorjob ophører, så snart efterlønsalderen indtræder og du skal på efterløn. Du skal selv sørge for at sende din ansøgning om efterløn til a-kassen. Ansøgningen skal være modtaget i a-kassen senest dagen før, du opnår retten til efterløn.