Jobrotation og uddannelse

Jobrotation og efteruddannelse for medarbejdere.Tilskuddet kan være op til 188,73 kr./time til en vikar.

Arbejdsmarkedet udvikler sig hele tiden. Måske får din virksomhed behov for at efteruddanne en eller flere medarbejdere. I den situation kan jobrotationsordningen være en stor hjælp.

Den sikrer, at efteruddannelsen kommer til at foregå på en fleksibel måde, hvor de daglige opgaver stadig vil blive løst.

Ved at bruge jobrotation, får du mulighed for at ansætte ledige til at løse virksomhedens opgaver. Og ofte kan du få tilskud for de timer, hvor de fastansatte er afløst af vikarer. Tilskuddet kan være stort nok til at dække udgifterne til løn til vikarerne.

Offentlige virksomheder

Ydelsen udbetales time for time med kr. 188,73 i timen (2018) 

Beløbet svarer til 160 % af dagpengesatsen.

Private virksomheder

Ydelsen udbetales time for time med kr. 188,73 i timen (2018) 

Lav din egen beregning. 

Få jobrotation på din virksomhed

Vil du opkvalificere dine medarbejdere gennem jobrotationsordningen? Så kontakt Jobcentret via mail. jobrotation@herning.dk  for at høre mere. Ordningen er meget fleksibel. Der er mange muligheder.

Vi kan hjælpe med at planlægge jobrotationen. Forløbet bliver så gennemført af arbejdspladsen, Jobcentret og de udbydere af uddannelse, der er relevante.

 

 

Kontaktinfo

Jobrotation
Mail. jobrotation@herning.dk
Send e-mail

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail