Jobrotation og uddannelse

Jobrotation og efteruddannelse for medarbejdere. Tilskuddet kan være op til 185,03 kr./time til en vikar.

Arbejdsmarkedet udvikler sig hele tiden, og måske får din virksomhed behov for at efteruddanne en eller flere medarbejdere. I den situation kan jobrotationsordningen være en stor hjælp.

Det sikrer, at efteruddannelsen kommer til at foregå på en fleksibel måde, hvor de daglige opgaver stadig vil blive løst.

Ved at bruge jobrotation, får du mulighed for at ansætte ledige til at løse virksomhedens opgaver. Og i mange tilfælde kan du få tilskud for de timer, hvor de fastansatte medarbejdere er afløst af vikarer. Tilskuddet kan være stort nok til at dække lønudgifterne til vikarerne.

Offentlige virksomheder:

Ydelsen udbetales time for time med kr. 185,03 i timen (2017) 

Beløbet svarer til 160 % af dagpengesatsen.

Private virksomheder:

Ydelsen udbetales time for time med kr. 185,03 i timen (2017) 

Lav din egen beregning her: 

Sådan får du jobrotation på din virksomhed

Kunne du tænke at opkvalificere dine medarbejdere gennem jobrotationsordningen, kan du kontakte dit lokale Jobcenter for at høre mere. Ordningen er meget fleksibel, og der er mange muligheder.

Jobcentret kan hjælpe med at planlægge og tilrettelægge jobrotationen, og forløbet vil herefter blive gennemført i samarbejde mellem arbejdspladsen, Jobcentret og de relevante uddannelsesudbydere.

 

 

Kontaktinfo

Carsten Mulvad Sørensen
Virksomhedskonsulent
Tlf.: 24893686
Mobil: 24893686
Send e-mail til jobcs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.