Voksenlærling

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

For ledige:

For ledige gælder,  at alle uddannelser efter lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser er tilskudsberettigede.

For beskæftigede:

Gælder det fortsat, at uddannelsen skal være opført på listen over erhvervsuddannelser, hvor arbejdsgiveren kan få tilskud, den såkaldte 'positivliste'.

I forhold til de nye regler, er hovedreglen, at virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders ledighed - og faglærte ledige med mindst 12 måneders forudgående ledighed - kan få det nye forhøjede tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.

Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede er også omfattet af ordningen, men tilskuddet til virksomheden er på 30 kr. i timen.

Yderligere oplysninger:

  • Lærlingen skal være fyldt 25 år på det tidspunkt, uddannelsen påbegyndes
  • Der kan kun gives tilskud til SOSU-elever, der ikke har krav på voksenelevløn efter overenskomsten
  • Uddannelsen skal stå på positivlisten for tilskud til voksenlærlinge på det tidspunkt, uddannelsesaftalen indgås
  • Udfyld ansøgningsskema om voksenlærling ( Se link ) og send det til jobcentret i den kommune, hvor lærlingens praktiksted ligger
  • Ansøgningen skal vedlægges kopi af den underskrevne uddannelsesaftale

Voksenlærlingeaftalen vurderes fra tidspunktet, hvor uddannelsen påbegyndes.

Hvornår starter uddannelsen?

Uddannelsens start kan godt ligge før det tidspunkt, hvor voksenlærlingen begynder praktikforløbet hos virksomheden.

Det kan eventuelt være tilfældet, hvis voksenlærlingen har deltaget i:

  • et grundforløb før påbegyndelse af uddannelsens hovedforløb. Hvis grundforløbet har relevans for lærlingens uddannelsesforløb indgår grundforløbet i det samlede uddannelsesforløb, og uddannelsen anses for begyndt på tidspunkt, hvor voksenlærlingen er startet på det pågældende grundforløb.
  • et realkompetencevurdering (RKV) som indledning til en erhvervsuddannelse. I de tilfælde vil RKV indgå som en del af uddannelsen og uddannelsen være påbegyndt. RKV vurderet i anden sammenhæng, før opstart af en erhvervsuddannelse vil ikke indgå i bedømmelsen af hvornår uddannelsen er påbegyndt.   

 

Se mere om uddannelserne, trin og specialer på www.ug.dk

Kontaktinfo

Tove Mortensen
Fagspecialist
Tlf.: 96285026
Send e-mail til jobtm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Vitas

Intro til nyt blanket system Vitas

Vitas