Skånejob

Reglerne for skånejob

Regler for job med løntilskud for pensionister (tidligere kaldt skånejob)

Job med løntilskud for førtidspensionister er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid, men du skal modtage førtidspension og være under 65 år.

Løn- og arbejdsvilkår

Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer.

Løntilskud

For at få tilskud skal jobbet godkendes som rimeligt af kommunen. Det er Herning Kommune der skal godkende skånejobbet.

Tilskud til oplæring (mentorordning)

Hvis dit fysiske eller psykiske tilstand betyder, at du har brug for hjælp eller vejledning, når du starter i jobbet, kan virksomheden få et tilskud fra kommunen til at dække de ekstra udgifter.

Tilskudsordningen kaldes for en mentorordning og dækker også for uddannelse af den medarbejder, der skal stå for din oplæring.

Støtte til hjælpemidler

Skal arbejdspladsen ændre på indretningen, eller er der brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan virksomheden søge tilskud hos kommunen. For at få tilskud skal hjælpemidlerne være af afgørende betydning for, om du kan klare dit arbejde.

Du kan rette henvendelse til Henriette Mortensen på telefon 9628 5084.

Ansøgning om hjælpemidler

Hvis du ønsker at ansøge om hjælpemidler, så kan du enten indsende ansøgningsskemaet til Jobcenter Herning eller du kan kontakte Henriette Mortensen på telefon 9628 5084 eller pr. mail: jobhm@herning.dk

 

Ansøgning - hjælpemidler