Mentorordning

Vi kan bevilge mentorstøtte til dig, hvis du er ledig, sygemeldt eller revalidend. Vi kan også tildele dig en mentor, hvis du er under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelse. Det vigtige er, at behovet for en mentor er afgørende.

En mentor er typisk en erfaren medarbejder i virksomheden. Det kan også være en ekstern person, der sørger for introduktion og oplæring. En mentor kan hjælpe dig med de ting, der gør det svært at få arbejde - eller beholde det arbejde, du har.

Den støtte, vi giver, skal bruges til at dække lønnen ved frikøb af mentoren. Den kan også bruges til honorar til den eksterne konsulent.

Vi vurderer individuelt, hvor mange timer mentoren skal købes fri. For at forbedre en medarbejders mulighed for at være mentor, kan vi give tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.