Offentlig løntilskud

Ansættelse med løntilskud er for ledige med ret til at blive aktiveret. Det kan foregå hos private og offentlige arbejdsgivere, samt hos organisationer og foreninger.

Arbejdsgiveren ansætter dig som ledig og modtager et tilskud til din løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, Jobcentret, din a-kasse og en virksomhed.

Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt Jobcentret.

Hvis du ønsker at gøre brug af løntilskud, spørg dit team/kontaktperson i jobcentret som kan udarbejde en jobplan.

Løntilskud - offentlige virksomheder

Får du løntilskud til ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver, kan du højest få løn, der svarer til den individuelle dagpengesats. Arbejdsgiveren fastsætter arbejdstiden afhængig af din løn.

For at blive ansat med løntilskud, skal dagpengemodtagere have været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder.

Dog har følgende ledige ret til tilbuddet fra første ledighedsdag.

  • Ledige over 50 år
  • Enlige forsørgere
  • Ledige uden en almen uddannelse på gymnasialt niveau eller højere niveau. 

Du får befordringsgodtgørelse, hvis den daglige transport mellem din bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres, er mere end 24 km.(ansøgningsskema)  se boksen

Ansættes du med løntilskud, er du omfattet af samme lovgivning som ordinært ansatte.

Team & Kontaktperson

Som ledig er du tilknyttet et team. 

På listen kan du se DIT team/konsulent.