Privat løntilskud

Ansættelse med løntilskud er for ledige med ret til at blive aktiveret. Det kan foregå hos private og offentlige arbejdsgivere samt hos organisationer og foreninger. Arbejdsgiveren ansætter dig som ledig og modtager et tilskud til din løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, Jobcentret, din a-kasse og en virksomhed.

Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt Jobcentret.

Hvis du ønsker at gøre brug af løntilskud, spørg dit team/kontaktperson i Jobcentret som kan udarbejde en jobplan.

Løntilskud - private virksomheder

Du ansættes under overenskomstmæssige vilkår eller den løn, der gælder for tilsvarende arbejde.
For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere, skal dagpengemodtagere have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder.

Dog har følgende ledige ret til tilbuddet fra første ledighedsdag:

  • Ledige over 50 år
  • Enlige forsørgere
  • Ledige uden en almen uddannelse på gymnasialt niveau eller højere niveau. 

Kontanthjælpsmodtagere skal have modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder.

Team & Kontaktperson

Som ledig er du tilknyttet et team. 

På listen kan du se DIT team/konsulent.