Virksomhedspraktik

Formålet med virksomhedspraktik er, at give dig et kort praktikophold kan føre til et job eller til opkvalificering.

Virksomhedspraktik går ud på, at du som ledig kommer på et praktikophold, der kan vare op til 4 uger for ledige medlemmer af en a-kasse, og op til 13 uger for kontanthjælpsmodtagere med forudgående lang ledighed eller manglende arbejdserfaring. Det skal være en sammenhængende periode for at få det største udbytte af opholdet.

Virksomheden udbetaler ikke løn under praktikopholdet, da du som ledig får en ydelse fra a-kasser eller kommunen. Ydelsen svarer til de dagpenge, som et ledigt medlem af en a-kasse ellers ville være berettiget til, eller den kontanthjælp, som ledige kontanthjælpsmodtagere ellers ville modtage.

Hvis du ønsker at gøre brug af virksomhedspraktik, spørg dit team/ kontaktperson i jobcentret som udarbejde en jobplan.

Hvorfor virksomhedspraktik?
Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller en ansættelse med løntilskud. Dette vil være både til gavn for dig og arbejdsgiveren, da begge parter vil komme til at kende hinanden inden de evt. skal samarbejde.
Du vil kunne finde ud af, om den pågældende branche er interessant at arbejde indenfor.

Dit Team/konsulent

Som ledig dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager er du tilknyttet et team. 

På listen kan du se DIT team/konsulent.

Dit Team/konsulent