Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik går ud på, at du som ledig kommer på et praktikophold, der kan vare op til 4 uger, dog for enkelte grupper op til 13 uger.  

Virksomheden udbetaler ikke løn under praktikopholdet, da du som ledig får en ydelse fra a-kasser eller kommunen. Ydelsen svarer til de dagpenge, som et ledigt medlem af en a-kasse ellers ville være berettiget til, eller den kontanthjælp, som ledige kontanthjælpsmodtagere ellers ville modtage.

Hvis du ønsker at gøre brug af virksomhedspraktik, spørg dit team/ kontaktperson i jobcentret som udarbejde en jobplan.

Hvorfor virksomhedspraktik?

Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller en ansættelse med løntilskud. Dette vil være både til gavn for dig og arbejdsgiveren, da begge parter vil komme til at kende hinanden inden de evt. skal samarbejde. Du vil kunne finde ud af, om den pågældende branche er interessant at arbejde indenfor.

Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune har besluttet at der ikke længere gives godtgørelse for udgifter ved deltagelse i tilbud og virksomhedspraktik op til 24 kilometer (§176 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats).

Det betyder, at kontant-, overgangsydelses- og uddannelseshjælpsmodtagere, personer i jobafklarings- og ressourceforløb, selvforsørgende og unge under 18 år ikke længere kan få merudgiftsgodtgørelse for udgifter forbundet med at deltage i tilbud (uddannelse, kurser, virksomhedspraktik og nytteindsats). Godtgørelsen har været brugt til at dække udgifter til transport op til 24 kilometer.