Voksenlærling

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

Hvordan søger man om tilskud til et voksenlærlingeforløb ?

Hvordan søger man om tilskud til et voksenlærlingeforløb?

Udfyld ansøgning om tilskud til et voksenlærlingeforløb online.

Uddannelsesaftalen, der er lavet mellem virksomhed, lærling og erhvervsskolen, skal vedlægges med underskrift fra alle tre parter, idet sagen ikke kan behandles inden uddannelsesaftalen er på plads i godkendt stand.

Ansøgning, uddannelsesaftale samt evt. realkompetencevurdering (RKV) skal være jobcenteret i hænde senest 1 måned efter uddannelsen er påbegyndt.

Hvordan anmoder man om timetilskud i praktikperioderne?

Når tilskud til voksenlærling er bevilliget af jobcentret, udfyld anmodning om udbetaling af timetilskud online.

Hvordan søger man om refusion for skoleperioderne?

Udfyld ansøgning om udbetaling af timetilskud online.