Voksenlærling

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

Hvem og hvordan

Voksenlærlingeordningen er målrettet ledige dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, samt ufaglærte i beskæftigelse.

Det tilskud, virksomheden kan få, afhænger af din baggrund og beskæftigelses- eller ledighedssituation. Se nedenstående tabel.

Regler for tilskud til voksenlærlinge/elever gældende pr. 31/12-2021 

Ansættelse Uddannelse Ledighedskrav Ledighedskrav Tilskud og Periode
Ledighed*

Ufaglært

Faglært med forældet uddannelse**

Intet krav til forudgående ledighed Alle personer på offentlig forsørgelsesydelse jf. LAB § 155 stk. 1 45 kr. i timen i hele praktikperioden
  Faglært Over 3 mdr. ledighed***    
Beskæftigede Ufaglært - Løn 30 kr. i timen i op til 2 år. 

 

* Værnsregl: Ledige må ikke have været ordinært ansat på virksomheden inden for de seneste 6 måneder, med minder de samtidig har modtaget offentlige forsørgelsesydelser efter lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område eller har været i ansættelse med løntilskud.

** En uddannelse anses som forældet, hvis personen ikke har anvendt uddannelsen inden for de seneste 5 år. Det er jobcentret, som vurderer, om en persons uddannelse anses som forældet.

*** Ledighedsperioden for dagpengemodtager opgøres som sammenlagt ledighed i dagpengeperioden, der har en referenceperiode på 3 år. For kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere opgøres ledighedsperioden som sammenhængende ledighed. 

Se mere på:   

 

http://jobcenter.lovportaler.dk/showdoc.aspx?q=fors%c3%b8gsbekendtg%c3%b8relsen&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk&docId=bek20201123-full

 

Mere information om uddannelserne kan findes på: www.ug.dk