Hjælp til virksomheder under Corona-krisen

Information om hjælp i forbindelse med Corona-krisen

Har jeres virksomhed brug for hjælp i forbindelse med Corona-krisen til:

  • arbejdsfordeling,
  • videreuddannelse/opkvalificering af medarbejdere,
  • stillingsopslag,
  • udsøgning af kandidater til ledige stillinger

 

Så er I meget velkommen til at kontakte Jobcenter Herning.

Mange virksomheder er udfordrede som følge af Corona-krisen. Jobcenter Herning vil meget gerne hjælpe jer, hvis I har spørgsmål eller hvis jeres virksomhed har brug for vores hjælp i forbindelse med arbejdsfordeling, videreuddannelse/opkvalificering, stillingsopslag, udsøgning af kandidater til ledige stillinger og lignende.

Arbejdsfordeling kan måske være en mulighed for jeres virksomhed

Som I sikkert ved, så har I mulighed for som virksomhed at undgå opsigelser ved at benytte jer af muligheden for arbejdsfordeling, hvis I - i en kortvarig periode - er ramt af mangel på arbejdsopgaver. I vil på den måde kunne fastholde en del af jeres medarbejdere til at udføre nødvendige opgaver. Under en arbejdsfordeling veksler medarbejderne med at arbejde og få løn for dette og at være ledige og modtage dagpenge imens.

Arbejdsfordelinger skal på forhånd aftales med det lokale Jobcenter.

Efteruddannelse frem for afskedigelser

En anden mulighed for at undgå at afskedige medarbejdere - i en tid med ingen eller få arbejdsopgaver - er at benytte sig af et af de mange muligheder for efteruddannelse af medarbejdere med fx VEU-godtgørelse eller støtte fra kompetencefonde. Erhvervsskoler, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.  tilbyder mange online-kurser. 

  • Arbejdsfordeling:

Kontakt Randi Jensen i Jobcenter Herning på tlf. 96285021 eller mail jobrj@herning.dk 

 

  • Efteruddannelse:

Kontakt Thorbjørn Christensen i Jobcenter Herning på tlf. 22901068 eller mail jobtc@herning.dk

Oversigt over kurser findes på voksenuddannelse.dk

 

  • Generel vejledning & hjælp:

Kontakt Jobcenter Hernings virksomhedskonsulent; Michael Laustesen på tlf. 21472348 eller mail jobmx@herning.dk

 

Eller Jobcentrets Hotline på tlf. 29160679 eller mail jobhotline@herning.dk 

 

  • Statens støttepakker:

Link til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Link til Virksomhedsguiden