Beskæftigelses området

Denne del af Social- og Jobindsats er for borgere over 25 år, som står uden for arbejdsmarkedet og har søgt om kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det er også for borgere i ressourceforløb og borgere på førtidspension.

Hvis du vil søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal du møde op i Jobcentret på Godsbanevej 1B i tidsrummet mandag-torsdag: 09:00 -13:30 og fredag: 09:00-12:00. De vil, hvis det er relevant, sende dig videre til Social- og Jobindsats.

 I Social- og Jobindsats vil du møde koordinerende sagsbehandler og job- og indsatskonsulenter.

  • De koordinerende sagsbehandlere arbejder både med borgere og med samarbejdspartnere og andre afdelinger i kommunen, da det er job- og indsatskonsulenterne der har virksomhedskontakt. Du vil som udgangspunkt møde sagsbehandleren til samtaler i Social- og Jobindsats. Her støtter sagsbehandleren op om, at du udarbejder en plan for dit videre forløb. Sagsbehandler vil undervejs følge op på, om der er behov for at justere tilbuddene i dit forløb.
  • Job- og Indsatskonsulenterne har samtaler med borgere i Social- og Jobindsats eller ude på en virksomhed. Du vil typisk møde en job- og indsatskonsulent, når du enten er i en virksomhedspraktik eller som forberedelse inden opstart i en virksomhedspraktik. Job- og Indsatskonsulenterne kan støtte, vejlede og hjælpe dig videre mod uddannelse og arbejde. 
Dekorativt billede

Kontaktinfo

Social og Jobindsats
Tlf.: 96285250
Send e-mail til Social og Jobindsats

Åbningstider
Mandag - onsdag: 9-15
Torsdag: 9-17
Fredag: 9-12

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail