Integrationsområdet

Integrations gruppen arbejder med flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. De varetager de behov der kan opstå når man kommer som ny borger til en andet land.

Integrations gruppen arbejder med flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er omfattet af integrationsloven og skal tilbydes et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram af 1-5 års varighed.

Herunder tilbud om virksomhedspraktik, hvis borgeren ikke selv kan finde arbejde.

Der tilbydes råd- og vejledning om repatriering til herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller til tidligere opholdsland.

Arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande tilbydes danskuddannelse.

Kontaktinfo

Social og Jobindsats
Tlf.: 96285250
Send e-mail til Social og Jobindsats

Åbningstider
Mandag - onsdag: 9-15
Torsdag: 9-17
Fredag: 9-12

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail