Kantinepraktik

Kantinepraktik er et tilbud til dig, der har brug for et tilbud i et storkøkken.

Indhold
Kantinepraktik er et tilbud til dig, der har brug for en praktik i et støttende, vejledende og forpligtende arbejdsfællesskab i et storkøkken.

Gennem træning og coaching med udgangspunkt i køkkenets daglige opgaver
forsøger du at finde lysten, modet og motivationen til at indgå aktivt i en virksomhedspraktik eller i et andet beskæftigelsesrettet tilbud.

Du får en primær kontaktperson i kantinepraktikken, og sammen med din sagsbehandler eller job- og indsatskonsulent udarbejder vi en plan for, hvilke forhold der er væsentlige for dig at holde fokus på under praktikken.

Mål
At du gennem arbejdet og fællesskabet i køkkenet gør dig nogle vigtige erfaringer om egne evner og muligheder, og at du træner gode arbejdsholdninger, så du efterfølgende kan gennemføre en virksomhedspraktik.


Varighed
Praktikperioden er som udgangspunkt 4 uger og op til 13 uger - dog med mulighed for forlængelse med op til 30 timer/uge.

Hvor
Praktikforløbet foregår hos Sygefravær og Jobfastholdelse, Godsbanevej 1A, 7400 Herning.

Sygefravær og Jobfastholdelse, er en del af Herning Kommune og løser opgaver i tilknytning til beskæftigelsesindsatsen.
Vores fokus er at hjælpe borgere videre i arbejdslivet.

Hvert år er vi i kontakt med mere end 2500 borgere, hvoraf en stor del deltager i vores mange tilbud.

Hvordan
Din sagsbehandler eller job- og indsatskonsulent henviser dig til tilbuddet, og herefter besøger du sammen med sagsbehandleren køkkenet, så vi kan aftale nærmere om fokusområder og opstart m.v.


Vi arbejder med støtte, vejledning og forpligtende arbejdsfællesskab i et storkøkken. 
Der er mulighed for træning i de daglige opgaver i køkkenet.

Din kontaktperson vil kunne coache og støtte dig, så du kan få lyst til, at udvikle dig hen mod en praktik i en anden virksomhed.