Om Jobcenter Herning

Her kan du læse mere om hvad DU kan bruge Jobcenter Herning til..

Jobcenter Herning er den fælles indgang til arbejdsmarkedet for borgere og virksom­heder.

Hjælper ledige i job

Jobcenter Herning er stedet for alle borgere, der mangler et job. Det vil sige, at uanset årsagen til at du søger nyt job og om du har ret til dagpenge, kontanthjælp eller ej - så skal du henvende dig her.

Koordineret og ensartet service

Jobcenter Herning er også stedet, hvor virksomhederne kan søge arbejdskraft. Målet er at gøre det nem­mere og hurtigere at matche virksomheder og ledige, og at indsatsen over for den enkelte bliver bedre og mere målrettet.

Hjælper sygemeldte tilbage i job.

Jobcenter Herning har en række muligheder for, at støtte og hjælpe den sygemeldte og arbejdspladsen, så medarbejderen kan blive fastholdt i job. Det er jobcenterets opgave, at lave en plan med henblik på tilbagevenden til jobbet tilpasset den sygemeldtes skånebehov.

Jobcenter Hernings vigtigste opgaver er:

Sikre at virksomhederne får en kvalificeret arbejdskraft, så virksomhederne kan tiltrække nye og fastholde eksisterende arbejdspladser i området

  • Sikre at borgere, der midlertidigt er ledige, hurtigt vender tilbage i ordinær beskæftigelse
  • Sikre at de grupper, der i dag står uden for arbejdsstyrken, bringes ind i arbejdsstyrken og ud på arbejdsmarkedet
  • Sikre fastholdelsen på arbejdsmarkedet af borgere, som midlertidigt ikke kan varetage deres arbejde pga. sygdom