Ansættelse i fleksjob

Overvejer du at ansætte en person i fleksjob ? Læs her om fleksjob ordningen.

Fleksjob er ansættelser på særlige vilkår for personer med varigt nedsat arbejdsevne, som ikke modtager førtidspension, og som ikke kan varetage ansættelse på normale vilkår.

Ordningen er både for personer, der er i beskæftigelse, og folk, der ikke tidligere har været i arbejde. Mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømte, og personen må ikke modtage førtidspension.

Der kan oprettes fleksjob hos både private og offentlige arbejdsgivere.

Det er bopælskommunen for den, som ønsker et fleksjob, der har ansvaret for, at det bliver oprettet.

Når kommunen har godkendt en person til fleksjob, aftales løn- og ansættelsesforhold mellem arbejdsgiveren og fleksjobberen evt. i samarbejde med den faglige organisation på arbejdsområdet.

Udgangspunktet er altid overenskomsten på området og herunder de sociale kapitler.

Oprettelsen af fleksjob er ikke betinget af, at der skal ansættes flere på den pågældende virksomhed, og heller ikke af at fleksjobberen skal udføre arbejde, som ellers ikke ville blive udført. Der er ingen begrænsninger for, hvilken type job der kan oprettes som et fleksjob. De kan dog aldrig oprettes som elevstillinger.

Regler for fleksjob

Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne. Jobcenteret afklarer arbejdsevnen og visiterer til fleksjob.

Et fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed, og det følger overenskomster og lønmodtagerlovgivning.

Da personen ikke har en fuld arbejdsevne, får denne løn svarende til det arbejde der udføres. Kommunen udbetaler herudover et løntilskud til fleksjob til den ansatte.

Fleksjob kan kun oprettes, hvis det ikke på anden måde, fx ved revalidering eller med støtte i form af arbejdsredskaber, hjælpemidler med mere, er muligt at opnå arbejde uden løntilskud. Revalideringsmulighederne skal være udtømte.

En person, der er visiteret til fleksjob, kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn. I stedet får vedkommende ledighedsydelse ved ledighed og fleksydelse, når vedkommende når efterløns-/fleksydelsesalderen. Det sidste under forudsætning af, at vedkommende har indbetalt bidrag til ordningen.

 

Kontaktinfo

Louise Jensen
Kontorassistent
Tlf.: 96282828
Mobil: 22530339
Send e-mail til jobaj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Ansøgning om hjælpemidler

Hvis du ønsker at ansøge om hjælpemidler, så kan du enten indsende ansøgningsskemaet til Jobcenter Herning eller du kan kontakte Henriette Mortensen på telefon 9628 5084 eller pr. mail: jobhm@herning.dk

 

Ansøgning - hjælpemidler