Arbejdsfordeling

En arbejdsfordeling skal omfatte alle ansatte på hele virksomheden, i en enkelt afdeling eller en produktionsenhed. En forudsætning for arbejdsfordeling på en virksomhed er, at virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst eller anden kollektiv aftale.

Der skelnes mellem arbejdsfordelingssager op til og over 13 uger inden for 12 måneder:

Til og med 13 uger:

Virksomheden anmelder arbejdsfordelingen - senest 1 uge inden ikrafttrædelsen - til jobcentre Herning på blanketterne:

1) AB 292

2) AB 293  

Over 13 uger:

Virksomheden ansøger om arbejdsfordelingen - senest 4 uger inden udgangen af de første 13 uger - til det regionale beskæftigelsesråd via jobcentret - også på blanketterne

1) AB 292

2) AB 293

Et medlem af en a-kasse, der i øvrigt er dagpengeberettiget, kan få udbetalt supplerende dagpenge fra sin a-kasse under en arbejdsfordeling, hvis arbejdsfordelingen opfylder en række betingelser.

Har du spørgsmål?

A-kasserne svarer på spørgsmål om supplerende dagpenge i forbindelse med arbejdsfordelingssager.

Se ved mere info for oversigt over A-kasserne.

Ved arbejdsfordelingssager over 13 uger kan Star kontaktes på star.dk 

Lovgrundlaget for arbejdsfordeling fremgår af bagsiden på blanketten AB 292 og AB 293.

Kontaktinfo

Randi Jensen
Kontorassistent/Receptionist

Tlf.: 96285021
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.