Funktionsnedsættelse og job

Regler for fastholdelse af ansatte med funktionsnedsættelse i job

Funktionsnedsættelse og job

Benyt mulighederne for kompensation eller støtte til fastholdelse af personer med funktionsnedsættelse og nedsat arbejdsevne.
Disse ordninger fremmer jobmuligheder og fastholder medarbejderne i job.
Op mod 20 % af Danmarks befolkning har i dag en funktionsnedsættelse, synlig eller usynlig.
En funktionsnedsættelse kan i nogle tilfælde medføre, at det er vanskeligere at få eller bevare fast tilknytning til er job.
En funktionsnedsættelse kan betyde, at der kan være behov for benyttelse af de kompenserende ordninger som led i arbejdsfastholdelse eller til indslusning på arbejdsmarkedet. Formålet med den kompenserende lovgivning er, at styrke og stimulere mulighederne for at personer med funktionsnedsættelse opnår beskæftigelse og opnår samme muligheder og vilkår for job som personer uden funktionsnedsættelse.
Funktionsnedsættelse er ingen hindring for job! Muligheder er mange og til stede - det handler blot om at benytte sig af dem.

Kontakt

For ansøgning og yderligere information kontakt Henriette Mortensen på telefon 96285084 eller mail jobhm@herning.dk
Pjecen: Funktionsnedsættelse- ingen hindring for job hentes ved henvendelse i informationen.( findes også i link-boksen )