Funktionsnedsættelse og job

Regler for fastholdelse af ansatte med funktionsnedsættelse i job

Personlig assistance i arbejdsforhold

Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng er et af de redskaber, der skal sikre, at personer med en funktionsnedsættelse får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet.
Det betyder, at en person med nedsat fysisk eller psykisk / kognitiv funktionsevne fx bevægehandicap, nedsat syn, psykiatrisk lidelse mm kan kompenseres med en personlig assistent, som assisterer med konkrete praktiske arbejdsopgaver eller giver særlig støtte for at fastholde personen med psykisk funktionsnedsættelse i deres job.
Bemærk dog at personen med funktionsnedsættelse selv skal kunne udføre det indholdsmæssige i selve arbejdsopgaverne og at arbejdsopgaverne skal være forenelige med personens funktionsnedsættelse. Ligeledes kan der ikke bevilges merhjælp eller vikardækning.
Ved 37 timers ansættelse kan der bevilges op til 20 timer pr. uge i personlig assistance. Ved bevilling foretages der altid en konkret vurdering af funktionsnedsættelse, arbejdsopgaver og konkret behov for antallet af kompenserende personlig assistance timer.
Satsen udgør HK´s studenterløntimesats trin 3, stedtillæg 4 svarende til 123,34 kr.

Støttemulighederne omfatter blandt andet:
- Praktisk bistand
- Sekretærbistand
- Tolkebistand
- Særlig støtte ( hvor den personlige assistent fx kan hjælpe med at skabe overblik og strukturere arbejdsopgaverne, fastholde fokus på arbejdsopgaven, hjælp til indlæring og rette uhensigtsmæssig adfærd.

Pjecen: Funktionsnedsættelse- ingen hindring for job hentes ved henvendelse i informationen.( findes også i link-boksen )