Funktionsnedsættelse og job

Regler for fastholdelse af ansatte med funktionsnedsættelse i job

Personlig assistance ved uddannelse

Personlig assistance til efter- og videreuddannelse skal sikre, at personer med funktionsnedsættelse får samme uddannelsesmæssige muligheder som andre.
Tilskuddet kan gives til både undervisningstimer og forberedelse.
Ordningen omfatter:
- Lønmodtagere og selvstændige med funktionsnedsættelse, som uden for normal arbejdstid deltager i efter- og videreuddannelse inden for det erhverv, hvor den pågældende er ansat.
- Ledige i kapitel 10 forløb efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats- i 6 ugers selvvalgt uddannelse.
- Personer, der i forbindelse med ansættelse uden løntilskud får tilskud til opkvalificering efter § 99, stk. 2 nr. 6 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Bemærk at det er en betingelse, at der ikke kan ydes støtte efter anden lovgivning. (Specialpædagogisk Støtte- SPS, der bevilges via uddannelsesstedet af SU-styrelsen).

Pjecen: Funktionsnedsættelse- ingen hindring for job hentes ved henvendelse i informationen. (Findes også i boksen Mere info.)