Funktionsnedsættelse og job

Regler for fastholdelse af ansatte med funktionsnedsættelse i job

Hjælpemidler og arbejdspladsindretning

Jobcentret kan bevilge hjælpemidler, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som er nødvendige for at fastholde eller integrere en person med funktionsnedsættelse på jobbet, eller for at personen kan deltage i et undervisningstilbud.
Bemærk:
- at det er en betingelse for at få bevilget kompenserende hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning, at udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution sædvanlig forudsættes at afholde.
- at arbejdsredskabet ikke må være sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.
- at arbejdsredskaberne/arbejdspladsindretningen er af afgørende betydning for at personen med funktionsnedsættelse kan deltage i tilbuddet eller fastholdes i ordinær beskæftigelse, selvstændig virksomhed eller fastholde/opnå ansættelse uden løntilskud.
- at arbejdsredskabet/indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsninger i arbejdsevnen.

Bemærk at såfremt man har behov for et hjælpemiddel for overhovedet at kunne arbejde og at det derfor anses som nødvendigt i ethvert job, henvises til servicelovgivningen.

Pjecen: Funktionsnedsættelse- ingen hindring for job hentes ved henvendelse i informationen.( findes også i link-boksen )