Funktionsnedsættelse og job

Regler for fastholdelse af ansatte med funktionsnedsættelse i job

Isbryderordningen

Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse mulighed for at få erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til.


Mange med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har måske ikke haft de samme muligheder som andre for at få erhvervserfaring via fritidsjob før eller under uddannelse. Derfor kan det være vanskeligere at komme ind på arbejdsmarkedet og skaffe sig det første job. Isbryderordningen skal kompensere for disse vanskeligheder og gøre det lettere at blive ansat og opnå relevant erhvervserfaring. Det er en betingelse, at jobbet er inden for det fagområde, som uddannelsen har kvalificeret til.


Isbryderordningen indebærer, at arbejdsgiver kan få et løntilskud til en medarbejder med funktionsnedsættelse i op til 12 måneder. Der kan ydes tilskud til ansættelse i både offentlige og private job. Løn og ansættelsesforhold skal være på mindst overenskomstmæssige vilkår.
Kriterier:
- Gennemførelse af uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
- Uddannelsen skal give ret til optagelse i en A-kasse.
- Man skal mangle erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til. Der er ikke krav om forudgående ledighed.


- Ansættelsen skal påbegyndes inden uddannelsen er 2 år gammel.
Bemærk at der ikke optjenes timer under ansættelsen, der tæller som ledighed.

Pjecen: Funktionsnedsættelse- ingen hindring for job hentes ved henvendelse i informationen.( findes også i link-boksen )