Funktionsnedsættelse og job

Regler for fastholdelse af ansatte med funktionsnedsættelse i job

Fortrinsadgang til offentlige stillinger

Personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan have vanskeligt ved at finde job. Dette gælder uanset om de har de rette kvalifikationer.
Vi har mulighed for at indstille personer med funktionsnedsættelse til offentlige stillinger og til tildeling af visse bevillinger taxibevillinger, kiosker, stadepladser mm.
Ansøgere som Jobcentret har indstillet med fortrinsadgang til en ledig stilling, har krav på en ansættelsessamtale og en efterfølgende forhandling. Man ansættes hvis man er den bedst kvalificeret til jobbet.
Bemærk dog at det er en forudsætning, at ansøgeren opfylder de kvalifikationskrav, der forudsættes i stillingen.