Mentorordning

En mentor kan være en af virksomhedens faste medarbejdere, der bliver købt fri i et tidsrum. Det kan også være en ekstern konsulent, eller en ansat i kommunen.

Der kan gives mentorstøtte til personer, der

  • er ansat i ordinært arbejde
  • er ansat i fleksjob
  • er delvist raskmeldte
  • deltager i kontaktforløb eller i beskæftigelsesrettede tilbud eller
  • er selvforsørgende.

Det afgørende er, at mentorfunktionen bliver brugt til en indsats, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren normalt kan forventes at tage sig af. Mentorfunktionen skal være afgørende for ansættelsen.

Tilskuddet dækker udgifter til løn ved frikøb af en medarbejder, der varetager mentorfunktionen i en periode. Antallet af timer bliver fastsat i samarbejde med arbejdsgiveren. Det sker ud fra en konkret vurdering af behovet hos den ansatte, der har brug for mentorstøtte.

Der kan ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer. Så bliver der fastsat et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for til den enkelte person.

Uddannelse af mentor

Når mentor er en intern medarbejder, kan der ud over lønomkostninger gives tilskud til uddannelse for mentor. Hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Sådan gør du:

Hent ansøgningsskema med vejledning i boksen "mere info". Udfyld skemaet og send det til dit lokale jobcenter.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70 20 00 00 - dag, aften og weekend

Åbningstider: