Voksenlærling

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge, hvis det er inden for fagområder, hvor det er let af få job, og hvor der mangler arbejdskraft.

Virksomheder inden for alle brancher vil i fremtiden få brug for uddannet arbejdskraft, og der vil blive skarp konkurrence om at få fat i de faglærte.

At tilbyde praktikplads til en voksenlærling er en god vej til at sikre sig kvalificeret arbejdskraft, og der en en god økonomi i ordningen.

Brug voksenlærlingeordningen til at opkvalificere og fastholde gode medarbejdere eller til at uddanne nye medarbejdere.

Som virksomhed kan du søge tilskud til voksenlærlinge.  


Hvordan søger man om tilskud til et voksenlærlingeforløb?

Udfyld ansøgning om tilskud til et voksenlærlingeforløb online.

Uddannelsesaftalen, der er lavet mellem virksomhed, lærling og erhvervsskolen, skal vedlægges med underskrift fra alle tre parter, idet sagen ikke kan behandles inden uddannelsesaftalen er på plads i godkendt stand.

Ansøgning, uddannelsesaftale samt evt. realkompetencevurdering (RKV) skal være jobcenteret i hænde senest 1 måned efter uddannelsen er påbegyndt.

Hvordan anmoder man om timetilskud i praktikperioderne?

Når tilskud til voksenlærling er bevilliget af jobcentret, udfyld anmodning om udbetaling af timetilskud online.

Hvordan søger man om refusion for skoleperioderne?

Udfyld ansøgning om udbetaling af timetilskud online.


Voksenlærlingeordningen er målrettet ledige dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, samt ufaglærte i beskæftigelse.

Det tilskud, virksomheden kan få, afhænger af din baggrund og beskæftigelses- eller ledighedssituation. Se nedenstående tabel.

Gældende regler for voksenlærlingeordningen

Uddannelse

Ledighedslængde

Forsørgelse

Tilskud

 

 

 

Ufaglært

 

 

 

Ledig, ledighed under 2 mdr.

Dagpenge

30 kr. i timen i hele uddannelsen

Kontanthjælp

30 kr. i timen i hele uddannelsen

Uddannelseshjælp

30 kr. i timen i hele uddannelsen

Integrationsydelse (LAB)

30 kr. i timen i hele uddannelsen

 

 

Ledig, ledig over 2 mdr.

Dagpenge

40 kr. i timen i hele uddannelsen

Kontanthjælp

40 kr. i timen i hele uddannelsen

Uddannelseshjælp

40 kr. i timen i hele uddannelsen

Integrationsydelse (LAB)

40 kr. i timen i hele uddannelsen

Fra 1. ledighedsdag

Alle på offentlig forsørgelse (minus ovenstående) og selvforsørgende

30 kr. i timen i hele uddannelsen

Beskæftiget

-

30 kr. i timen i 2 år

 

 

 

 

 

 

Faglært

 

 

Ledig, forældet uddannelse1, fra 1. ledighedsdag

Dagpenge

40 kr. i timen i hele uddannelsen

Kontanthjælp

40 kr. i timen i hele uddannelsen

Uddannelseshjælp

40 kr. i timen i hele uddannelsen

Integrationsydelse (LAB)

40 kr. i timen i hele uddannelsen

 

Ledig, uddannelsen er ikke forældet, ledighed over 6 måneder

Uddannelseshjælp

Integrationsydelse (LAB)

Dagpenge

40 kr. i timen i hele uddannelsen

Kontanthjælp

40 kr. i timen i hele uddannelsen

Uddannelseshjælp

40 kr. i timen i hele uddannelsen

Integrationsydelse (LAB)

40 kr. i timen i hele uddannelsen

1)    Forældet uddannelse vil sige, at den ikke har været brugt de seneste 5 år.

Se mere på:   

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/voksenlaerling/

Mere information om uddannelserne kan findes på: www.ug.dk


Lærlingen skal være fyldt 25 år ved uddannelsens påbegyndelse

Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte, og virksomheden kan ansøge om at få timetilskud til din løn i praktikperioderne fra Jobcentret. Flere forskellige betingelser skal dog være opfyldt.

I skoleperioderne skal der søges refusion ved Arbejdsgivernes Uddannelses-bidrag (AUB). (2018-sats: kr. 5.100,-/uge)

Er virksomheden ikke godkendt som praktiksted, skal den henvende sig til
en erhvervsskole.


Uddannelsens påbegyndelse kan godt ligge forud for det tidspunkt, hvor voksenlærlingen påbegynder praktikforløbet hos virksomheden.   

Det kan fx være tilfældet, hvis voksenlærlingen har deltaget i:

  • et grundforløb før påbegyndelse af uddannelsens hovedforløb. Hvis grundforløbet har relevans for lærlingens uddannelsesforløb, indgår grundforløbet i det samlede uddannelsesforløb. Dvs. at uddannelsen anses for påbegyndt på det tidspunkt, hvor voksenlærlingen er startet
    på det pågældende grundforløb.
  • en realkompetencevurdering (RKV) som indledning til en erhvervs-uddannelse. I de tilfælde vil RKV indgå som en del af uddannelsen og uddannelsen være påbegyndt. RKV vurderet i anden sammenhæng,
    før opstart af en erhvervsuddannelse vil ikke indgå i bedømmelsen af, hvornår uddannelsen er påbegyndt.

Voksenlærlingeaftalen vurderes fra tidspunktet, hvor uddannelsen påbegyndes.


Kontaktinfo

Tove Mortensen
Fagspecialist
Tlf.: 96285026
Send e-mail til jobtm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Vitas

Intro til nyt blanket system Vitas

Vitas