Voksenlærling

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge, hvis det er inden for fagområder, hvor det er let af få job, og hvor der mangler arbejdskraft.

Hvem og hvordan

Voksenlærlingeordningen er målrettet ledige dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, samt ufaglærte i beskæftigelse.

Det tilskud, virksomheden kan få, afhænger af din baggrund og beskæftigelses- eller ledighedssituation. Se nedenstående tabel.

Regler for tilskud til voksenlærlinge/elever gældende pr. 31/12-2021 

Ansættelse Uddannelse Ledighedskrav Ledighedskrav Tilskud og Periode
Ledighed*

Ufaglært

Faglært med forældet uddannelse**

Intet krav til forudgående ledighed Alle personer på offentlig forsørgelsesydelse jf. LAB § 155 stk. 1 45 kr. i timen i hele praktikperioden
  Faglært Over 3 mdr. ledighed***    
Beskæftigede Ufaglært - Løn 30 kr. i timen i op til 2 år. 

 

* Værnsregl: Ledige må ikke have været ordinært ansat på virksomheden inden for de seneste 6 måneder, med minder de samtidig har modtaget offentlige forsørgelsesydelser efter lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område eller har været i ansættelse med løntilskud.

** En uddannelse anses som forældet, hvis personen ikke har anvendt uddannelsen inden for de seneste 5 år. Det er jobcentret, som vurderer, om en persons uddannelse anses som forældet.

*** Ledighedsperioden for dagpengemodtager opgøres som sammenlagt ledighed i dagpengeperioden, der har en referenceperiode på 3 år. For kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere opgøres ledighedsperioden som sammenhængende ledighed. 

Se mere på:   

 

http://jobcenter.lovportaler.dk/showdoc.aspx?q=fors%c3%b8gsbekendtg%c3%b8relsen&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk&docId=bek20201123-full

 

Mere information om uddannelserne kan findes på: www.ug.dk