Voksenlærling

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge, hvis det er inden for fagområder, hvor det er let af få job, og hvor der mangler arbejdskraft.

Generelt

Lærlingen skal være fyldt 25 år ved uddannelsens påbegyndelse

Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte, og virksomheden kan ansøge om at få timetilskud til din løn i praktikperioderne fra Jobcentret. Flere forskellige betingelser skal dog være opfyldt.

I skoleperioderne skal der søges refusion ved Arbejdsgivernes Uddannelses-bidrag (AUB). (2020-sats: kr. 5.240,-/uge)

Er virksomheden ikke godkendt som praktiksted, skal den henvende sig til
en erhvervsskole.