Voksenlærling

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge, hvis det er inden for fagområder, hvor det er let af få job, og hvor der mangler arbejdskraft.

Hvornår påbegyndes uddannelsen ?

Uddannelsens påbegyndelse kan godt ligge forud for det tidspunkt, hvor voksenlærlingen påbegynder praktikforløbet hos virksomheden.   

Det kan fx være tilfældet, hvis voksenlærlingen har deltaget i:

  • et grundforløb før påbegyndelse af uddannelsens hovedforløb. Hvis grundforløbet har relevans for lærlingens uddannelsesforløb, indgår grundforløbet i det samlede uddannelsesforløb. Dvs. at uddannelsen anses for påbegyndt på det tidspunkt, hvor voksenlærlingen er startet
    på det pågældende grundforløb.
  • en realkompetencevurdering (RKV) som indledning til en erhvervs-uddannelse. I de tilfælde vil RKV indgå som en del af uddannelsen og uddannelsen være påbegyndt. RKV vurderet i anden sammenhæng,
    før opstart af en erhvervsuddannelse vil ikke indgå i bedømmelsen af, hvornår uddannelsen er påbegyndt.

Voksenlærlingeaftalen vurderes fra tidspunktet, hvor uddannelsen påbegyndes.