Work In Denmark

Hvis den rigtige medarbejder ikke findes i Danmark, er det værd at overveje rekruttering i udlandet - enten lige på den anden side af landegrænsen eller længere væk.

Gør det selv

Du kan til enhver tid søge efter nye medarbejdere i Workindenmarks cv- og job databank eller du kan selv annoncere efter medarbejdere på Workindenmark.dk.

Sådan annoncerer du efter medarbejdere på Workindenmark.dk:

 • Slå jobbet op på Jobnet.
  Sæt kryds i "ja" ved "Ønsker du at rekruttere fra udlandet?" - derved vil din job annoncen blive slået op på www.workindenmark.dk (den officielle danske hjemmeside for udenlandsk rekruttering), på http://eures.europa.eu (en EU jobportal) og på www.jobnet.dk.
 • Sprog.
  Oversæt annoncen til engelsk eller tysk. Såfremt du primært søger arbejdskraft i de øvrige nordiske lande, kan jobannoncen dog udarbejdes på dansk eller andet nordisk sprog. Hvis annoncen er skrevet på dansk eller andet nordisk sprog, skal den - af hensyn til øvrige udenlandske ansøgere - forsynes med et resumé af jobindhold og arbejdsvilkår på engelsk. Overskriften (stillingsbetegnelsen) skal også være oversat til engelsk, f.eks. Bager/baker.
 • Grundig jobbeskrivelse.
  Jo flere oplysninger du giver om jobbet, jo flere ansøgere får du. Husk, at annoncen bør indeholde oplysninger, som er vigtige ved rekruttering af medarbejdere fra udlandet - f.eks. sprogkrav, lønforhold, boligforhold, arbejdstid, danskundervisning mv.

Læs mere om rekruttering af medarbejdere i udlandet, hvor du også finder oplysninger om sæsonarbejdskraft til gartneri, frugtavl eller rekruttering over grænserne i Øresundsregionen og Sønderjylland.

Workindenmark hjælper jeres virksomhed med at finde nye medarbejdere i udlandet

Hos Workindenmark kan I få gratis rådgivning og hjælp til at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. Workindenmarks kerneydelser kan kombineres og tilpasses, så de imødekommer jeres behov.

Det gør Workindenmark

 • Synliggør danske virksomheders ledige job internationalt
 • Tager det ledige job med på jobmesser i udlandet
 • Finder relevante kandidater, der matcher virksomhedens ledige job, og præsenterer kandidaterne for virksomheden
 • Hjælper med at finde sæsonarbejdskraft
 • Stiller hotline (dansk, engelsk, polsk) til rådighed
 • Tilbyder virksomheder at abonnere på Nyhedsbrevet "Medarbejdere fra udlandet", der sætter fokus på aktuelle emner indenfor international rekruttering


Workindenmark hjælper med at finde vej gennem Myndighedsdanmark

Det kan være svært at finde vej gennem den danske myndighed. Workindenmark kan hjælpe jer, og de udenlandske medarbejdere med at få papirerne i orden.

Det gør Workindenmark

 • Workindenmark rådgiver om og hjælper med myndighedskontakten vedr. opholdstilladelse, cpr-nummer, sundhedskort, autorisation, skat mv.
 • Workindenmark er en del af International Citizen Service

Workindenmark yder hjælp til at give de udenlandske medarbejdere en nemmere jobstart og til at falde til i Danmark

Når en udenlandsk medarbejder skal etablere et arbejdsliv i Danmark er der en række forhold som hurtigt skal på plads. Alle papirer skal være i orden, og den udenlandske medarbejder har måske familie med, som også skal etableres i Danmark og som skal have hjælp til at finde et job.

Det gør Workindenmark

 • Hjælper med nye medarbejderes etablering af et arbejdsliv i Danmark
 • Hjælper med at finde job til medfølgende ægtefæller via Workindenmarks ægtefællejobbørs.
 • Hjælper med at forberede nye medarbejdere til mødet med Danmark
 • Hjælper med at forberede nye udenlandske medarbejdere til mødet.