Voksen-lærlingeaftale

Luk alle
Åben alle

Tilbyd uddannelse med god økonomi

Virksomheder inden for alle brancher vil i fremtiden få brug for uddannet arbejdskraft, og der vil blive skarp konkurrence om at få fat i de faglærte.

At tilbyde praktikplads til en voksenlærling er en god vej til at sikre sig kvalificeret arbejdskraft, og der en en god økonomi i ordningen.

Brug voksenlærlingeordningen til at opkvalificere og fastholde gode medarbejdere eller til at uddanne nye medarbejdere.

Som virksomhed kan du søge tilskud til voksenlærlinge. 

Hvordan søger man om tilskud til et voksenlærlingeforløb ?

Hvordan søger man om tilskud til et voksenlærlingeforløb?

Udfyld ansøgning om tilskud til et voksenlærlingeforløb online.

Uddannelsesaftalen, der er lavet mellem virksomhed, lærling og erhvervsskolen, skal vedlægges med underskrift fra alle tre parter, idet sagen ikke kan behandles inden uddannelsesaftalen er på plads i godkendt stand.

Ansøgning, uddannelsesaftale samt evt. realkompetencevurdering (RKV) skal være jobcenteret i hænde senest 1 måned efter uddannelsen er påbegyndt.

Hvordan anmoder man om timetilskud i praktikperioderne?

Når tilskud til voksenlærling er bevilliget af jobcentret, udfyld anmodning om udbetaling af timetilskud online.

Hvordan søger man om refusion for skoleperioderne?

Udfyld ansøgning om udbetaling af timetilskud online.

Hvem og hvordan

Voksenlærlingeordningen er målrettet ledige dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, samt ufaglærte i beskæftigelse.

Det tilskud, virksomheden kan få, afhænger af din baggrund og beskæftigelses- eller ledighedssituation. Se nedenstående tabel.

Regler for tilskud til voksenlærlinge/elever gældende pr. 01/01-2023
Ansættelse Uddannelse Ledighedskrav Ledighedskrav Tilskud og Periode
Ledighed*

Ufaglært

Faglært med forældet uddannelse**

Intet krav til forudgående ledighed Alle personer på offentlig forsørgelsesydelse jf. LAB § 155 stk. 1 45 kr. i timen i hele praktikperioden
  Faglært Over 6mdr. ledighed***    
Beskæftigede Ufaglært - Løn 30 kr. i timen i op til 2 år. 

* Værnsregel: Ledige må ikke have været ordinært ansat på virksomheden inden for de seneste 6 måneder, med mindre de samtidig har modtaget offentlige forsørgelsesydelser efter lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område eller har været i ansættelse med løntilskud.

** En uddannelse anses som forældet, hvis personen ikke har anvendt uddannelsen inden for de seneste 5 år. Det er jobcentret, som vurderer, om en persons uddannelse anses som forældet.

*** Ledighedsperioden for dagpengemodtager opgøres som sammenlagt ledighed i dagpengeperioden, der har en referenceperiode på 3 år. For kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere opgøres ledighedsperioden som sammenhængende ledighed.   

Mere information om uddannelserne kan findes på: www.ug.dk

Generelt

Lærlingen skal være fyldt 25 år ved uddannelsens påbegyndelse

Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte, og virksomheden kan ansøge om at få timetilskud til din løn i praktikperioderne fra Jobcentret. Flere forskellige betingelser skal dog være opfyldt.

I skoleperioderne skal der søges refusion ved Arbejdsgivernes Uddannelses-bidrag (AUB). 

Er virksomheden ikke godkendt som praktiksted, skal den henvende sig til
en erhvervsskole.

Hvornår påbegyndes uddannelsen ?

Uddannelsens påbegyndelse kan godt ligge forud for det tidspunkt, hvor voksenlærlingen påbegynder praktikforløbet hos virksomheden.   

Det kan fx være tilfældet, hvis voksenlærlingen har deltaget i:

  • et grundforløb før påbegyndelse af uddannelsens hovedforløb. Hvis grundforløbet har relevans for lærlingens uddannelsesforløb, indgår grundforløbet i det samlede uddannelsesforløb. Dvs. at uddannelsen anses for påbegyndt på det tidspunkt, hvor voksenlærlingen er startet
    på det pågældende grundforløb.
  • en realkompetencevurdering (RKV) som indledning til en erhvervs-uddannelse. I de tilfælde vil RKV indgå som en del af uddannelsen og uddannelsen være påbegyndt. RKV vurderet i anden sammenhæng,
    før opstart af en erhvervsuddannelse vil ikke indgå i bedømmelsen af, hvornår uddannelsen er påbegyndt.

Voksenlærlingeaftalen vurderes fra tidspunktet, hvor uddannelsen påbegyndes.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70 20 00 00 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Lone Kortnum Møller Mouridsen

Tlf 96285043

Mail  joblo@herning.dk

 

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.