Tilbud til virksomheder

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan være en nem start, når du søger nye medarbejdere.

Løntilskud privat

Løntilskud til ansættelse af ledig i private virksomheder.

Løntilskud offentlig

Løntilskud til ansættelse af ledig i offentlige virksomheder.

Voksen-lærlingeaftale

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge, hvis det er inden for fagområder, hvor det er let af få job, og hvor der mangler arbejdskraft.

Jobrotation og uddannelse

Søg om jobrotation og efteruddannelse for dine medarbejdere.

Mentorordning

En mentor er en person, som har til opgave at hjælpe personer med at opnå eller fastholde et arbejde.

Tag et socialt ansvar

Vil du som virksomhed være med til at udvikle vores borgere?

Praktikplads-AUB

Er I omfattet af Praktikplads-AUB? Svar på et par spørgsmål og se, om I er omfattet af ordningen