Job med løntilskud (skånejob)

Job med løntilskud (populært kaldet for skånejob) er udelukkende for førtidspensionister.

Formålet med et skånejob er at gøre det muligt for førtidspensionister, at blive knyttet til arbejdsmarkedet på særlige vilkår.

En ansættelse i skånejob er en ansættelse med løntilskud. Ved skånejob er der ikke den tidsbegrænsning, der ses ved andre job med løntilskud.

Løn og arbejdsvilkår

Du og medarbejderen aftaler selv vilkår for løn og arbejdet i øvrigt. Det kan præciseres i kontrakten, at der er tale om en ansættelse af en førtidspensionist med løntilskud.

Løntilskud

Fleksjobteamet hos Jobcenter Herning skal godkende aftalen. Når det er sket, kan vi udbetale tilskuddet - ikke før.

Når din virksomhed får tilskud til at ansætte en førtidspensionist, må tilskuddet højst dække 75% af dine lønudgifter pr. time. Vel at mærke, når man ser det over et år.

Hvis det viser sig, at du har fået for meget i tilskud, bliver din bevilling annulleret. Det betyder, at tilskuddet hører op.

Handicap

En ansat i skånejob kan opnå samme handicapkompenserende ordninger, som alle andre, der er i job. Hvis du eller den ansatte oplever, at der er brug for mere støtte i skånejobbet, så kontakt os. Det er "Nøglepersonen" i vores Fleksjobteam, I skal tale med. 

Rimelighedskrav

En ansættelse i et skånejob er omfattet af reglerne for rimelighedskravet. Det vil sige, at der er begrænsninger for, hvor mange borgere du kan have i virksomhedspraktik eller ansætte med løntilskud.

I virksomheder med op til 50 ansatte kan der være:

  • 1 person i praktik eller løntilskud ved op til 9 ordinært ansatte.
  • 2 personer i praktik eller løntilskud ved op til 14 ordinært ansatte.
  • 3 personer i praktik eller løntilskud ved op til 19 ordinært ansatte.
  • og så videre...

Det er muligt at søge om dispensation fra rimelighedskravet. Det gør man ved det Regionale Arbejdsmarkedsråd. 

Kontaktinfo

Louise Jensen
Kontorassistent
Tlf.: 96282828
Send e-mail til jobaj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Ansøgning om hjælpemidler

Hvis du ønsker at ansøge om hjælpemidler, så kan du enten indsende ansøgningsskemaet til Jobcenter Herning eller du kan kontakte Henriette Mortensen på telefon 9628 5084 eller pr. mail: jobhm@herning.dk

 

Ansøgning - hjælpemidler