Job med løntilskud (skånejob)

Job med løntilskud (populært kaldet for skånejob) er udelukkende for førtidspensionister.

Formålet med et skånejob er at gøre det muligt for førtidspensionister, at blive knyttet til arbejdsmarkedet på særlige vilkår.

En ansættelse i skånejob er en ansættelse med løntilskud. Ved skånejob er der ikke den tidsbegrænsning, der ses ved andre job med løntilskud.

Løn og arbejdsvilkår

Du og medarbejderen aftaler selv vilkår for løn og arbejdet i øvrigt. Det kan præciseres i kontrakten, at der er tale om en ansættelse af en førtidspensionist med løntilskud.

Løntilskud

Fleksjobteamet hos Jobcenter Herning skal godkende aftalen. Når det er sket, kan vi udbetale tilskuddet - ikke før.

Når din virksomhed får tilskud til at ansætte en førtidspensionist, må tilskuddet højst dække 75% af dine lønudgifter pr. time. Vel at mærke, når man ser det over et år.

Hvis det viser sig, at du har fået for meget i tilskud, bliver din bevilling annulleret. Det betyder, at tilskuddet hører op.

Handicap

En ansat i skånejob kan opnå samme handicapkompenserende ordninger, som alle andre, der er i job. Hvis du eller den ansatte oplever, at der er brug for mere støtte i skånejobbet, så kontakt os. Det er "Nøglepersonen" i vores Fleksjobteam, I skal tale med. 

Rimelighedskrav

Fra 1. januar 2020 går man over til timebaseret opgørelse af rimelighedskravet.

Ansøgning om hjælpemidler

Hvis du ønsker at ansøge om hjælpemidler, så kan du enten indsende ansøgningsskemaet til Jobcenter Herning eller du kan kontakte Henriette Mortensen på telefon 9628 5084 eller pr. mail: jobhm@herning.dk

 

Ansøgning - hjælpemidler